(รหัสสินค้า : 016568) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 096 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016568) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 096 VHSMT

5,250 บาท

(KSPN-016-04-102) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

5,250 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-102) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RN 096 VHSMT

หน่วย

ลูก