(รหัสสินค้า : 016569) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 099 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016569) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 099 VHSMT

5,065 บาท

(KSPN-016-04-103) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

5,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-103) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RN 099 VHSMT

หน่วย

ลูก