(รหัสสินค้า : 016570) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 145 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016570) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 145 VHSMT

4,685 บาท

(KSPN-016-03-101A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

4,685 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-101A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-03-101A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RE 145 VHSMT

หน่วย

ลูก