(รหัสสินค้า : 016601) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NV 40 YCJMT

(รหัสสินค้า : 016601) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NV 40 YCJMT

11,980 บาท

(KSPN-016-05-100) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 36167 บีทียู
แบบโรตารี  ไฟ 380V  น้ำยา R-32

11,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-100) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 36167 บีทียู
แบบโรตารี  ไฟ 380V  น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-100

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NV 40 YCJMT

หน่วย

ลูก