(รหัสสินค้า : 016603) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1335Y

(รหัสสินค้า : 016603) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ (KK) AZA 1335Y

1,895 บาท

(KSPN-016-31-162A)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 328 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/8 HP

1,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-31-162A)(31-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ KK R-134)
น้ำยา R-134a  ขนาด 328 บีทียู
KULTHORN ขนาด 1/8 HP
KSPN

KSPN-016-31-162A

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

AZA 1335Y

หน่วย

ลูก