(รหัสสินค้า : 016604) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016604) คอมเพรสเซอร์ LG

6,840 บาท

(KSPN-016-071-111A) (071-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 464 PAA
แบบโรตารี  220V  R-22  (Cap 55MFD/400V)

6,840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-071-111A) (071-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 464 PAA
แบบโรตารี  220V  R-22  (Cap 55MFD/400V)
KSPN

KSPN-016-071-111A

Model

P/N

ยี่ห้อ

LG

รุ่น

QP 464 PAA 

หน่วย

ลูก