(รหัสสินค้า : 016605) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016605) คอมเพรสเซอร์ LG

6,840 บาท

(KSPN-016-071-110A) (071-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 442 JMA
ขนาด 26000 บีทียู
แบบโรตารี  220V  R-22

6,840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-071-110A) (071-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 442 JMA
ขนาด 26000 บีทียู
แบบโรตารี  220V  R-22
KSPN

KSPN-016-071-110A

Model

P/N

ยี่ห้อ

LG

รุ่น

QP 442 JMA

หน่วย

ลูก