(รหัสสินค้า : 016607) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016607) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

15,895 บาท

(KSPN-016-19-102) (19-สกอลล์ COPELAND R-32)
รุ่น ZE65KCE-TFM-522
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-32

15,895 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-19-102) (19-สกอลล์ COPELAND R-32)
รุ่น ZE65KCE-TFM-522
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-19-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก