(รหัสสินค้า : 016608) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

(รหัสสินค้า : 016608) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

3,225 บาท

(KSPN-016-36-100)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FF8.5HBK
ขนาด 1/4 HP  2880 BTU  844 W
น้ำยา R-134a
Placeholder

3,225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-36-100)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FF8.5HBK
ขนาด 1/4 HP  2880 BTU  844 W
น้ำยา R-134a
KSPN

KSPN-016-36-100

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก