(รหัสสินค้า : 016609) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 21 VBAMT

(รหัสสินค้า : 016609) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 21 VBAMT

9,935 บาท

(KSPN-016-04-120) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 18766 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

9,935 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-120) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 18766 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-120

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก