(รหัสสินค้า : 016611) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น AN 36 YBFMT

(รหัสสินค้า : 016611) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น AN 36 YBFMT

13,500 บาท

(KSPN-016-04-140) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 32414 BTU
380V น้ำยา R-410

13,500 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-140) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 32414 BTU
380V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-140

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก