(รหัสสินค้า : 016612) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 33 VABMT

(รหัสสินค้า : 016612) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 33 VABMT

8,710 บาท

(KSPN-016-04-114) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 28968 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410

8,710 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-114) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 28968 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก