(รหัสสินค้า : 016613) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น SNB 172 FKEMT

(รหัสสินค้า : 016613) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น SNB 172 FKEMT

6,630 บาท

(KSPN-016-04-201) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410

6,630 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-201) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก