(รหัสสินค้า : 016614) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 174 VJMMT

(รหัสสินค้า : 016614) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 174 VJMMT

6,395 บาท

(KSPN-016-05-302B) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32

6,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-302B) (05-โรตารี SCI R-32)
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-302B

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก