(รหัสสินค้า : 016615) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

(รหัสสินค้า : 016615) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

3,435 บาท

(KSPN-016-36-401) (36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น EMX3140U
Placeholder

3,435 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-36-401) (36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น EMX3140U
KSPN

KSPN-016-36-401

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก