(รหัสสินค้า : 016616) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016616) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

49,700 บาท

(KSPN-016-17-135A) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP232KCE-TED-550
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A

49,700 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-17-135A) (17-สกอลล์ COPELAND R-410)
รุ่น ZP232KCE-TED-550
แบบสกอล์ล (Scroll)  380V น้ำยา R-410A
KSPN

KSPN-016-17-135A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก