(รหัสสินค้า : 016617) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016617) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

10,980 บาท

(KSPN-016-42-801)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MS26FB
Code : 123B2196
น้ำยา R-404  R-507
(Code เดิม : 123B2134)

10,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-801)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น MS26FB
Code : 123B2196
น้ำยา R-404  R-507
(Code เดิม : 123B2134)
KSPN

KSPN-016-42-801

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก