(รหัสสินค้า : 016618) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

(รหัสสินค้า : 016618) คอมเพรสเซอร์ ตู้เย็น/ตู้แช่ EMBRACO

4,130 บาท

(KSPN-016-36-102A)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FFU160HAX
ขนาด 1/2  4638 BTU  1360 W
น้ำยา R-134a
Placeholder

4,130 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-36-102A)(36-คอมเพรสเซอร์ ตู้แข่ EMBRACO)
รุ่น FFU160HAX
ขนาด 1/2  4638 BTU  1360 W
น้ำยา R-134a
KSPN

KSPN-016-36-102A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก