(รหัสสินค้า : 016619) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

(รหัสสินค้า : 016619) คอมเพรสเซอร์ COPELAND

25,635 บาท

(KSPN-016-14-108A) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZXI06KCE-TFD-687
น้ำยา R-134a, R-404,R-407

25,635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-14-108A) (14-สกอลล์ COPELAND R-404)
รุ่น ZXI06KCE-TFD-687
น้ำยา R-134a, R-404,R-407
KSPN

KSPN-016-14-108A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก