(รหัสสินค้า : 016620) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 189 VHQMT

(รหัสสินค้า : 016620) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 189 VHQMT

6,670 บาท

(KSPN-016-04-104A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

6,670 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-104A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-104A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก