(รหัสสินค้า : 016622) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BE 82 YFEMT

(รหัสสินค้า : 016622) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BE 82 YFEMT

18,880 บาท

(KSPN-016-03-108A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 380V น้ำยา R-407

18,880 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-108A) (03-โรตารี SCI R-407)
แบบโรตารี
ไฟ 380V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-03-108A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก