(รหัสสินค้า : 016623) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 33 VAHMT

(รหัสสินค้า : 016623) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 33 VAHMT

9,985 บาท

(KSPN-016-05-102A) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 29684 บีทียู
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32

9,985 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-102A) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 29684 บีทียู
แบบโรตารี  ไฟ 220V  น้ำยา R-32
KSPN

KSPN-016-05-102A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก