(รหัสสินค้า : 016624) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 145 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016624) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 145 VHSMT

4,995 บาท

(KSPN-016-04-103A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

4,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-103A) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410
KSPN

KSPN-016-04-103A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก