(รหัสสินค้า : 016625) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BH 82 YGAT

(รหัสสินค้า : 016625) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BH 82 YGAT

15,095 บาท

(KSPN-016-20-111A) (20-สกอลล์ SCI R-22)
แบบสกอร์ล 380V น้ำยา R-22

15,095 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-20-111A) (20-สกอลล์ SCI R-22)
แบบสกอร์ล 380V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-20-111A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก