(รหัสสินค้า : 019131) ชุดบานท่อทองแดง DSZH ขนาด 1.5-5 หุน

(รหัสสินค้า : 019131) ชุดบานท่อทองแดง DSZH ขนาด 1.5-5 หุน

840 บาท

(KSPN-019-01-302A) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-1226-AL
Placeholder

840 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-019-01-302A) (01-ชุดบานท่อ)
Model : CT-1226-AL
KSPN

KSPN-019-01-302A

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด