(รหัสสินค้า : 020149) เช็ควาล์ว CASTEL 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020149) เช็ควาล์ว CASTEL 7 หุน (7/8)

2,595 บาท

(KSPN-020-03-316) (03-เช็ควาล์ว)
Model : 3122/7
แบบเชื่อม (ท่อสั้น)
Placeholder

2,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-316) (03-เช็ควาล์ว)
Model : 3122/7
แบบเชื่อม (ท่อสั้น)
KSPN

KSPN-020-03-316

Model

3122/7

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

อัน