(รหัสสินค้า : 020147) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

(รหัสสินค้า : 020147) สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว DANFOSS

827 บาท

(KSPN-020-01-205) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบแฟร์
Model : BML 12
Code : 009G0141
(Shut Off Valve)

827 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-205) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบแฟร์
Model : BML 12
Code : 009G0141
(Shut Off Valve)
KSPN

KSPN-020-01-205

Model

BML 12

P/N

009G0141

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

หน่วย

อัน