(รหัสสินค้า : 020150) เช็ควาล์ว CASTEL 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

(รหัสสินค้า : 020150) เช็ควาล์ว CASTEL 1 นิ้ว 3 หุน (1-3/8)

3,665 บาท

(KSPN-020-03-318) (03-เช็ควาล์ว)
Model : 3122/11
แบบเชื่อม (ท่อสั้น)
Placeholder

3,665 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-03-318) (03-เช็ควาล์ว)
Model : 3122/11
แบบเชื่อม (ท่อสั้น)
KSPN

KSPN-020-03-318

Model

3122/11

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

อัน