(รหัสสินค้า : 020152) รีซีฟเวอร์ วาล์ว (Recever Valve) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020152) รีซีฟเวอร์ วาล์ว (Recever Valve) CASTEL

545 บาท

(KSPN-020-06-104) (06-รีซีฟเวอร์ วาล์ว)
Model : 6110/22
ขนาด 1/2 FL X 1/2 NPT
Placeholder

545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-06-104) (06-รีซีฟเวอร์ วาล์ว)
Model : 6110/22
ขนาด 1/2 FL X 1/2 NPT
KSPN

KSPN-020-06-104

Model

6110/22

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

อัน