(รหัสสินค้า : 020153) รีซีฟเวอร์ วาล์ว (Recever Valve) CASTEL

(รหัสสินค้า : 020153) รีซีฟเวอร์ วาล์ว (Recever Valve) CASTEL

2,085 บาท

(KSPN-99) (06-รีซีฟเวอร์ วาล์ว)
Model : 6110/66
ขนาด 3/4 FL X 3/4 NPT

Placeholder

2,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-99) (06-รีซีฟเวอร์ วาล์ว)
Model : 6110/66
ขนาด 3/4 FL X 3/4 NPT

KSPN

KSPN-99

Model

6110/66

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

อัน