(รหัสสินค้า : 020154) สต๊อปวาล์ว DANFOSS พร้อมมือจับ

(รหัสสินค้า : 020154) สต๊อปวาล์ว DANFOSS พร้อมมือจับ

39,790 บาท

(KSPN-020-01-223) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
ขนาด 6 นิ้ว แบบท่อตรง (Straight-Way)
Model : SVA-S 150 A
Code : 148B6230
(Code เดิม : 148B3211)
(Stop Valve With Handwheel)
Placeholder

39,790 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-223) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
ขนาด 6 นิ้ว แบบท่อตรง (Straight-Way)
Model : SVA-S 150 A
Code : 148B6230
(Code เดิม : 148B3211)
(Stop Valve With Handwheel)
KSPN

KSPN-020-01-223

Model

SVA-S 150 A

P/N

ยี่ห้อ

CASTEL

รุ่น

หน่วย

ชุด