(รหัสสินค้า : 020155) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (3-1/8)

(รหัสสินค้า : 020155) บอลวาล์ว SANHUA ขนาด 3 นิ้ว 1 หุน (3-1/8)

9,980 บาท

(KSPN-020-02-312) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A25YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 3-1/8 ODF OUT 3-1/8 ODF)

9,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-02-312) (02-บอลวาล์ว)
Model : SBV(M)-A25YHSY-2-SA
แบบเชื่อม (Ball Valve) (แบบไม่มีวาล์วศร)
(IN 3-1/8 ODF OUT 3-1/8 ODF)
KSPN

KSPN-020-02-312

Model

SBV(M)-A25YHSY-2-SA

P/N

ยี่ห้อ

SANHUA

รุ่น

หน่วย

อัน