(รหัสสินค้า : 020157) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

(รหัสสินค้า : 020157) สต๊อปวาล์ว KORF ขนาด 7 หุน (7/8)

578 บาท

(KSPN-020-01-311A) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 14SB
(IN 7/8 ODF , OUT 7/8 ODF)
แบบเชื่อม

578 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-020-01-311A) (01-สต๊อปวาล์ว ชัทออฟวาล์ว)
Model : HSV 14SB
(IN 7/8 ODF , OUT 7/8 ODF)
แบบเชื่อม
KSPN

KSPN-020-01-311A

Model

HSV 14SB

P/N

ยี่ห้อ

KORF

รุ่น

หน่วย

ตัว