(รหัสสินค้า : 023140) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 5/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023140) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 5/8 หุน

3,545 บาท

(KSPN-023-01-128A) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 9T5T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 15.6 ตัน (TON)

3,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-128A) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 RB 9T5T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22
ขนาด 15.6 ตัน (TON)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว