(รหัสสินค้า : 023141) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 7/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023141) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 7/8 หุน

3,545 บาท

(KSPN-023-01-128B) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 EB 9T7T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22

3,545 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-128B) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 200 EB 9T7T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว