(รหัสสินค้า : 023145) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1-5/8 หุน

(รหัสสินค้า : 023145) โซลินอยล์ วาล์วน้ำยา EMERSON ขนาด 1-5/8 หุน

9,635 บาท

(KSPN-023-01-150B) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 20T13T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)

9,635 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-023-01-150B) (01-วาล์วน้ำยา)
Model : 240 RA 20T13T
แบบเชื่อม (ODF) น้ำยา R-22 , R-407, R-12
(โซลินอยล์ วาล์ว ไม่รวม คอยล์โซลินอยล์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว