(รหัสสินค้า : 024080) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 024080) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 4 หุน

561 บาท

(KSPN-024-07-103) (07-DANFOSS)
Model : SGN 12
P/N : 014-0163
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

561 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-103) (07-DANFOSS)
Model : SGN 12
P/N : 014-0163
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบแฟร์
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน