(รหัสสินค้า : 024082) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 2 หุน

(รหัสสินค้า : 024082) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 2 หุน

449 บาท

(KSPN-024-07-111) (07-DANFOSS)
Model : SGN 6
P/N : 014-0171 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

449 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-111) (07-DANFOSS)
Model : SGN 6
P/N : 014-0171 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 2 หุน (1/4) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน