(รหัสสินค้า : 024083) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 3 หุน

(รหัสสินค้า : 024083) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 3 หุน

482 บาท

(KSPN-024-07-112) (07-DANFOSS)
Model : SGN 10
P/N : 014-0172 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

482 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-112) (07-DANFOSS)
Model : SGN 10
P/N : 014-0172 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 3 หุน (3/8) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน