(รหัสสินค้า : 024084) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 5 หุน

(รหัสสินค้า : 024084) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 5 หุน

715 บาท

(KSPN-024-07-114) (07-DANFOSS)
Model : SGN 16
P/N : 014-0174 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

715 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-114) (07-DANFOSS)
Model : SGN 16
P/N : 014-0174 (แบบแฟร์ เกลียวใน)
ขนาด 5 หุน (5/8) แบบแฟร์ (INT X EXT)
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

,

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน