(รหัสสินค้า : 024087) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 4 หุน

(รหัสสินค้า : 024087) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS ขนาด 4 หุน

561 บาท

(KSPN-024-07-123) (07-DANFOSS)
Model : SGN 12S
P/N : 014-0183
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

561 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-123) (07-DANFOSS)
Model : SGN 12S
P/N : 014-0183
ขนาด 4 หุน (1/2) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน