(รหัสสินค้า : 024089) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน

(รหัสสินค้า : 024089) ไซด์กลาส (Sight Glass) DANFOSS 1 นิ้ว 1 หุน

958 บาท

(KSPN-024-07-126) (07-DANFOSS)
Model : SGN 22S
P/N : 014-0187
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)

958 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-024-07-126) (07-DANFOSS)
Model : SGN 22S
P/N : 014-0187
ขนาด 1 นิ้ว 1 หุน (1-1/8) แบบเชื่อม
(ตาแมวดูน้ำยาแอร์)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน