(รหัสสินค้า : 031006) ดีเลย์ ไทม์เมอร์ INTRONIC (Delay After Break Timer)

(รหัสสินค้า : 031006) ดีเลย์ ไทม์เมอร์ INTRONIC (Delay After Break Timer)

295 บาท

(KSPN-031-21-101) (21-ไทม์เมอร์ INTRONIC)
Model : ETD-AB-3
หน่วงเวลา 3 นาที

295 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-031-21-101) (21-ไทม์เมอร์ INTRONIC)
Model : ETD-AB-3
หน่วงเวลา 3 นาที
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน