(รหัสสินค้า : 032068) Balanceing Valve HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032068) Balanceing Valve HONEYWELL

1,925 บาท

(KSPN-032-31-100) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0015HW (1-819-957-015)
ขนาด 1/2 นิ้ว  (II PLUS)
(Balanceing Valve)

1,925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-31-100) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0015HW (1-819-957-015)
ขนาด 1/2 นิ้ว  (II PLUS)
(Balanceing Valve)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

อัน