(รหัสสินค้า : 032054) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032054) หัวขับ 2-Way วาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

2,725 บาท

(KSPN-032-09-103) (09-อุปกรณ์ 2-Way วาล์ว)
รุ่น VC6013 ZZ00
(Valve Actuator)
Placeholder

2,725 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-09-103) (09-อุปกรณ์ 2-Way วาล์ว)
รุ่น VC6013 ZZ00
(Valve Actuator)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด