(รหัสสินค้า : 032054) หัวขับ วาล์ว (เฉพาะหัว) HONEYWELL VC 6013

(รหัสสินค้า : 032054) หัวขับ วาล์ว (เฉพาะหัว) HONEYWELL VC 6013

1,995 บาท

(KSPN-032-21-131) (21-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 ZZ00 (220V)
(Valve Actuator) (คอนโทรลวาล์ว)
(หัวขับ 2-Way วาล์ว หัวขับ 3-Way วาล์ว)

1,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-131) (21-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ HONEYWELL)
รุ่น VC 6013 ZZ00 (220V)
(Valve Actuator) (คอนโทรลวาล์ว)
(หัวขับ 2-Way วาล์ว หัวขับ 3-Way วาล์ว)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด