(ยกเลิก – แทนด้วย 032041) (รหัสสินค้า : 032055) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

(ยกเลิก – แทนด้วย 032041) (รหัสสินค้า : 032055) หัวขับวาล์ว (คอนโทรลวาล์ว) HONEYWELL

10,215 บาท

(KSPN-032-21-106) (21-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ HONEYWELL)
รุ่น ML7984A4009
สำหรับท่อ ขนาด 1 นิ้ว – 2 นิ้ว
(VALVE ACTUATOR)

10,215 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-21-106) (21-คอนโทรลวาล์ว หัวขับ HONEYWELL)
รุ่น ML7984A4009
สำหรับท่อ ขนาด 1 นิ้ว – 2 นิ้ว
(VALVE ACTUATOR)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด