(รหัสสินค้า : 032056) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032056) 2-Way วาล์ว HONEYWELL

2,225 บาท

(KSPN-032-01-116) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AJ 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)

2,225 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-01-116) (01-2-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น VC 4013 AJ 1000 T  แบบ Electric Return
ท่อต่อแบบเกลียว ขนาด 6 หุน (3/4)
(4013=Electric Return / 4043=Spring Return)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด