(รหัสสินค้า : 032058) Balanceing Valve HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032058) Balanceing Valve HONEYWELL

3,845 บาท

(KSPN-032-31-103A) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0040HW (1-819-957-040)
ขนาด 1-1/2 นิ้ว  (II PLUS)
(Balanceing Valve)

3,845 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-31-103A) (31-Balanceing Valve HONEYWELL)
รุ่น V5032Y0040HW (1-819-957-040)
ขนาด 1-1/2 นิ้ว  (II PLUS)
(Balanceing Valve)
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ชุด