(รหัสสินค้า : 032062) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

(รหัสสินค้า : 032062) 3-Way วาล์ว HONEYWELL

2,035 บาท

(KSPN-032-11-106) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น V 4044 A 1704B  แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPT)  ขนาด 6 หุน (3/4)

2,035 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-11-106) (11-3-Way วาล์ว HONEYWELL)
รุ่น V 4044 A 1704B แบบ Spring Return
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPT) ขนาด 6 หุน (3/4)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว