(รหัสสินค้า : 032067) 3-Way วาล์วบอดี้ HONEYWELL (ไม่รวมหัวชับ)

(รหัสสินค้า : 032067) 3-Way วาล์วบอดี้ HONEYWELL (ไม่รวมหัวชับ)

9,395 บาท

(KSPN-032-18-101A) (18-3-Way วาล์วบอดี้)
รุ่น V5013P1028
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 2 นิ้ว
(3-Way Control Valve Bronze Body)
(เฉพาะ วาล์ว Body ไม่รวมหัวขับ)

9,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-032-18-101A) (18-3-Way วาล์วบอดี้)
รุ่น V5013P1028
ท่อต่อแบบเกลียว (BSPP) ขนาด 2 นิ้ว
(3-Way Control Valve Bronze Body)
(เฉพาะ วาล์ว Body ไม่รวมหัวขับ)

KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ตัว